Klauzula informacyjna GOK Oleśnica zgodna z RODO

W dniu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczyna być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Uprzejmie informujemy wszystkich Państwa, iż Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica dostosował do wytycznych RODO wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Politykę Bezpieczeństwa Informacji, Politykę Zarządzania Systemem Informatycznym oraz wprowadził ogólnodostępną Klauzulę informacyjną, którą publikujemy poniżej:

 

Klauzula informacyjna GOK Oleśnica

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w GOK Oleśnica jest Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Ligocie Polskiej 3a, 56 – 400 Oleśnica, tel.: 71 314 02 38, adres e-mail: info@gokolesnica.pl reprezentowany przez Dyrektora

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Dudek, możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: info@gokolesnica.pl , numer tel.: 71 314 02 38, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1

3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury Oleśnica jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.)  zgodnie z art. 6 ust. 1

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO POBRANIA w FORMACIE .PDF 

 

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. RODO na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji oraz do przeczytania poniższego informatora, wydanego przez Ministerstwo Cyfryzacji:

 

 

                                                                                                    Photo by Matthew Henry on UNSPLASH

                                                                                                    Źródło: Broszura Ministerstwa Cyfryzacji  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.