Pracownicy

Pracownicy etatowi Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica


Kadra zarządzająca


Dorota Bartczak - dyrektor
zakres obowiązków m.in.: zarządza instytucją kultury i reprezentuje ją na zewnątrz
dyrektor@gokolesnica.pl

Grażyna Morawska–Mieszała - główna księgowa, kierownik działu finansowo – administracyjnego
zakres obowiązków m.in.: księgowość i rachunkowość, organizuje i nadzoruje pracę w dziale finansowo – administracyjnym (kadry i płace, administrowanie obiektami, zaopatrzenie)
grazyna.mieszala@gokolesnica.pl

Dom kultury


Piotr Michałowski - kierownik Domu Kultury
zakres obowiązków m.in.: koordynuje działalność kulturalną GOK, przygotowuje i realizuje projekty i programy krajowe i zagraniczne,
kierownik@gokolesnica.pl

Monika Jankowska - organizator imprez
zakres obowiązków m.in.: organizacja imprez, działalność świetlic wiejskich i grup artystycznych, organizacja wycieczek, wyjazdów, ZFŚS, BHP,
organizatorimprez@gokolesnica.pl

Zofia Matuszewska - st. Instruktor
zakres obowiązków m.in.: instruktor muzyczny, bibliotekarz,


Marcin Dudek - st. instruktor
zakres obowiązków m.in.: Instruktor muzyczny, digitalizacja i archiwizacja zdjęć i innych materiałów, obsługa nagłośnienia, BIP, opiekun studia nagrań
mdudek@gokolesnica.pl

Małgorzata Puszczyńska - Specjalista ds. sztuki
zakres obowiązków m.in.: opiekun pracowni szkła artystycznego w Boguszycach, koordynuje prace pracowni rękodzieła we Wszechświętem, Galerii na Wsi w Jenkowicach i Centrum Rękodzieła Gminy Oleśnica w Piszkawie,


Monika Małobęcka - referent ds. kultury
zakres obowiązków m.in.: opiekun Izby Pamięci w Boguszycach, asystent realizacji projektów,
referent@gokolesnica.pl

Dział sportu i rekreacji


Artur Koziara - kierownik Działu Sportu i Rekreacji
zakres obowiązków m.in.: organizuje pracę działu, koordynuje i nadzoruje działalność sportowo – rekreacyjną, w tym sal sportowych, trener,
sport@gokolesnica.pl

Edyta Moś - organizator imprez sportowo – rekreacyjnych
zakres obowiązków m.in.: organizacja imprez, prowadzenie dokumentacji,


Dział finansowo - administracyjny


Katarzyna Morawska - specjalista ds. kadr i płac
zakres obowiązków m.in.: sprawy kadrowe, płace, umowy cywilno – prawne,
kadry@gokolesnica.pl

Mirosław Jankowski - intendent
zakres obowiązków m.in.: zaopatrzenie, transport, nadzór na sprzętem plenerowym


Gminna biblioteka publiczna


Anna Łach - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguszycach
zakres obowiązków m.in.: organizuje, koordynuje i nadzoruje prace biblioteki i czytelni, punktów bibliotecznych i Klubu Na Dole w Boguszycach, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz,
biblioteka@gokolenica.pl

Krystian Kapała - mł. bibliotekarz
zakres obowiązków m.in.: udostępnianie księgozbioru, obsługa informatyczna zbiorów.

Współpracownicy etatowi Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica

Dom kultury


Rafał Czepiżak - instruktor muzyczny (zespół ludowy)


Andrzej Kozłowski - teatr (dziecięcy, pantomima)


Marcin Mrowicki - zajęcia plastyczne


Bartłomiej Piasecki - taniec


Andrzej Prus - instruktor muzyczny (zespoły ludowe, chór)


Małgorzata Zakrzewska-Biczysko - zajęcia muzyczne (wokalno – instrumentalne)


Dział sportu i rekreacji


Renata Gładysz–Krzywak - aerobik


Rita Włodarczyk - hip – hop, fitness


Mirosław Mularczyk - trener piłki nożnej


Sławomir Morawski - trener piłki nożnej


Dział finansowo - administracyjny


Paweł Puczkowski - informatyk
informatyk@gokolesnica.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.